Regulamin pobytu

Rezerwacje
Warunkiem wiążącym dokonanie rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30 % całości pobytu w terminie 2 dni od rezerwacji.
Pozostała część ceny za pobyt regulowana jest gotówką w dniu zameldowania się naszych gości. Zameldowanie możliwe jest jedynie z dokumentem tożsamości osoby meldującej się. W przypadku odwołania rezerwacji nie ma obowiązku zwrotu zadatku.

Czas
1. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 08.00 dnia następnego.

3. Ze względu na komfort wypoczynku naszych gości niedostosowanie się do ciszy w wyznaczonych godzinach oraz zakłócanie pobytu innym wynajmującym grozi opuszczeniem obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

Zwierzaki 🙂
1. Akceptujemy małe zwierzęta. O ich pobycie należy poinformować już przy dokonywaniu rezerwacji. Natomiast należy mieć na uwadze, iż odpowiedzialność prawna i materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez pupila ponosi jego właściciel. Obowiązkowe jest posiadanie w czasie przyjazdu jak i całego pobytu książeczki zdrowia zwierzaka wraz z jego aktualnymi obowiązkowymi szczepieniami.

2. Mając na uwadzę ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku właściciel jest zobowiązany do utrzymywania porządku po swoim pupilu.

3. Wprowadza się absolutny zakaz wprowadzania zwierzaków na obszar przeznaczony do rekreacji dla dzieci ( piaskownica).

Najmniejsi 😉
1. Mimo, iż uwielbiamy maluchy należy pamiętać, że za uszkodzone elementy domków i ich wyposażenia spowodowane przez naszych gości lub ich dzieci odpowiada osoba meldująca się na czas pobytu w naszym obiekcie.

2. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

Użytkowanie

1. Ze względu na komfort wypoczynku gości w naszych domkach obowiązuję całkowity zakaz smażenia i przetwarzania ryb (Achhh te ryby 🙁 )

2. Mając na uwadze komfort wypoczynku wynajmujących obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych produktów tytoniowych w tym e-papierosów wewnątrz domku pod karą grzywny.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu